Virtuálne sídlo
 
Všetky spoločnosti či organizačné zložky, ktoré chcú vykonávať na území Slovenskej republiky podnikateľské aktivity, musia disponovať tzv. registrovým sídlom.
 
Za týmto účelom si musia buď prenajať, alebo kúpiť vlastné podnikateľské priestory. Mnohé dcérske spoločnosti a organizačné zložky však na uskutočňovanie svojich podnikateľských aktivít na Slovensku vlastné priestory nepotrebujú. K takýmto spoločnostiam patria aj tie, ktoré chcú minimalizovať náklady na svoju správu a chod. Z tohto dôvodu naša ponuka služieb obsahuje aj možnosť zriadenia tzv. virtuálneho sídla. Jedná sa o poskytnutie našich priestorov ako kontaktnej adresy pre Vašu spoločnosť. Vaša spoločnosť sa tak stane plne akceptovanou aj bez vlastných priestorov. Navyše, v prípade akýchkoľvek návštev zo strany štátnych orgánov alebo akýchkoľvek iných tretích osôb bude kontakt s nimi zabezpečený pod dohľadom advokáta, čo zaručuje zaujatie adekvátneho stanoviska za každých okolností.
 
Stačí uzavrieť s nami jednoduchú zmluvu a za dohodnutý mesačný paušál Vám budeme poskytovať nasledovné služby:
 
 
Variant A
 • zriadenie a vedenie registrového sídla (bez preberania korešpondencie)
 • vstupná tabuľa s obchodným menom
 
Variant B
 • zriadenie a vedenie registrového sídla
 • vstupná tabuľa s obchodným menom
 • preberanie a triedenie doručovanej korešpondencie (oznamovanie o doručení, resp. jej preposielanie podľa dohody)
 
Variant C
 • zriadenie a vedenie registrového sídla
 • vstupná tabuľa s obchodným menom
 • preberanie a triedenie doručovanej korešpondencie (oznamovanie o doručení, resp. jej preposielanie podľa dohody)
 • vlastné telefónne číslo vrátane prijímania prichádzajúcich hovorov pod Vaším obchodným menom
 • vlastné faxové číslo vrátane prijímania a triedenia prichádzajúcich faxov
 • zriadenie vlastnej e-mailovej adresy
 
Vieme pre Vás samozrejme zabezpečiť aj poskytnutie ďalších služieb. Ak máte záujem o bližšie informácie, viac sa dozviete v časti „Administratívna podpora“.