Cenník
 
1. Zakladanie spoločností
 
vrátane všetkých poplatkov (honorár, služby notára, preklady, živnostenský list, zápis do obchodného registra, slovenské daňové identifikačné číslo, otvorenie účtu v banke)
 

Druh zakladanej spoločnosti
Cena od
 
 
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
1.450 EUR
 
 
 
 
Založenie komanditnej spoločnosti
1.450 EUR
 
 
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditnej spoločnosti
2.800 EUR
 
 
Zriadenie organizačnej zložky
1.450 EUR
 
 
Založenie akciovej spoločnosti
2.300 EUR

 
 
2. „Čisté“ spoločnosti na predaj (prevod obchodného podielu v už založenej spoločnosti)
 
vrátane všetkých poplatkov za prepísanie spoločnosti na klienta
 

Predaj tzv. „čistej“ spoločnosti
1.800 EUR

 
 
3. Registrové sídlo
 

Zriadenie registrového sídla – aktivačný poplatok
bezplatne
 
 
Virtuálne sídlo – Variant A
40 EUR
 
 
Virtuálne sídlo – Variant B
45 EUR
 
 
Zmena adresy sídla do našich priestorov
300 EUR
(vrátane poplatkov vo výške cca. 90 EUR)

 
 
4. Správa spoločnosti / ostatné služby
 

Vedenie účtovníctva a daňové poradenstvo
Pošlite nám nasledovné údaje a my Vám hneď vypočítame cenu za vedenie účtovníctva a daňové poradenstvo:
 
počet dokladov na zaúčtovanie mesačne (predpoklad)
platca dane z pridanej hodnoty: NIE – ÁNO (mesačne alebo štvrťročne?)
vypracovanie účtovnej závierky: NIE – ÁNO
vypracovanie daňového priznania pre daň z príjmov: NIE – ÁNO
ďalšie služby: NIE – ÁNO (ak áno, ktoré?)
 
 
Pomoc pri otvorení účtu v banke
pre našich klientov bezplatne
(v rámci založenia spoločnosti, kúpy tzv. „čistej“ spoločnosti alebo využitia tzv. registrového sídla)
 
 
Vykonanie zmien v spoločnosti a ich následná registrácia (zápis do obchodného registra)
od 400 EUR

 
 
5. Všetky ostatné služby sú spoplatňované podľa dohody s klientom.