Obchodné zastupite?stvo na Slovensku

 

Obchodné zastupiteľstvo zahraničného podnikateľa je formou neformálneho zastúpenia zahraničnej spoločnosti na Slovensku.