Založenie spolo?nosti
Všeobecne
 
Prostredníctvom STARTING BUSINESS IN SLOVAKIA získate možnosť založiť si na Slovensku obchodnú spoločnosť rýchlo, efektívne a bez problémov.
 
Na rozdiel o našej konkurencie, konzultácie v  oblasti zakladania spoločností, ako aj uskutočnenie samotného založenia a registrácie spoločnosti pre nás zabezpečujú renomovaní advokáti, a nie administratívny personál. To všetko pri zachovaní najnižšej ceny za ponúkané služby.
 
Pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom STARTING BUSINESS IN SLOVAKIA stačí, ak nás navštívite iba raz, alebo nám podklady môžete dokonca poslať aj poštou. Našou prioritou je, aby naši klienti nemuseli vynaložiť na založenie svojej spoločnosti žiaden čas navyše.
 
Prvým krokom k založeniu spoločnosti je výber vhodnej právnej formy. Pri tomto výbere Vám taktiež radi poradia naši odborníci. V súčasnosti je najčastejšou právnou formou, pre ktorú sa naši klienti rozhodujú, spoločnosť s ručením obmedzeným. Čoraz populárnejšou sa však stáva aj komanditná spoločnosť, ktorá má význam predovšetkým vtedy, ak bude Vaša spoločnosť na Slovensku vykonávať výrobnú činnosť. V prípade záujmu pre Vás samozrejme radi založíme aj organizačnú zložku, akciovú spoločnosť, verejnú obchodnú spoločnosť alebo družstvo.
 
Naše služby súvisiace so založením a registráciou spoločnosti zahŕňajú:
  • poskytnutie úvodnej konzultácie a výber vhodnej právnej formy
  • poskytnutie informácie o dokumentoch potrebných na založenie spoločnosti
  • komplexné služby spojené so založením spoločnosti
  • vypracovanie spoločenských zmlúv, zakladateľských listín, ako aj ostatných dokumentov potrebných na založenie spoločnosti a jej následný zápis do obchodného registra 
  • zabezpečenie úradného prekladu listín z cudzieho jazyka
  • zabezpečenie notára na Vami zvolený termín
  • vybavenie živnostenského listu resp. koncesnej listiny pre spoločnosť
  • zápis spoločnosti do obchodného registra
  • otvorenie účtu spoločnosti vo vybranej slovenskej banke
  • vybavenie daňového registračného čísla pre spoločnosť, prípadne uskutočnenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty alebo iné dane.