Všeobecne
 
Všetky spoločnosti či organizačné zložky, ktoré chcú vykonávať na území Slovenskej republiky podnikateľské aktivity, musia disponovať tzv. registrovým sídlom.
 
Našim klientom, ktorí nemajú na Slovensku vlastné priestory, ponúkame možnosť zriadiť si v našich priestoroch registrové sídlo ich spoločnosti ako kontaktnú adresu (tzv. virtuálne sídlo).
 
Túto službu však ponúkame nielen klientom, ktorým sme založili ich spoločnosť na Slovensku, ale taktiež všetkým ostatným spoločnostiam, ktoré o to prejavia záujem. 
 
V prípade, že budete mať záujem, Vám však  samozrejme vieme zabezpečiť aj kúpu alebo nájom vlastných priestorov, a to či už kancelárskych, obchodných alebo výrobných.