Da?ové poradenstvo

 

Zavedením rovnej dane a po vstupe do Európskej únie sa Slovenská republika stala z daňového pohľadu zaujímavou krajinou pre zahraničných investorov. Zaplatíte len 19 % daň z príjmov bez ohľadu na to, koľko zarobíte. Zisk sa zdaňuje len jedenkrát, t.j. dividenda na Slovensku nepodlieha žiadnemu ďalšiemu zdaňovaniu.