Prekladate?ské a tlmo?nícke služby

 

Pre našich klientov zabezpečujeme poskytovanie komplexných prekladateľských, ako aj tlmočníckych služieb, a to predovšetkým v anglickom, nemeckom a talianskom jazyku, podľa potreby však aj v iných jazykoch.