STARTING BUSINESS IN SLOVAKIA
sa predstavuje
 
STARTING BUSINESS IN SLOVAKIA je internetovou platformou poradenskej spoločnosti Global Business Solutions.
  
Global Business Solutions sa špecializuje na poskytovanie komplexných poradenských služieb všetkým tým zahraničným klientom, ktorí sa rozhodli rozvíjať svoje podnikateľské aktivity aj na Slovensku.  
 
Našim klientom pomáhame predovšetkým pri ich rozhodovaní sa, akú právnu formu by mala mať ich dcérska spoločnosť na slovenskom trhu. Ťažiskom našej činnosti je pritom rýchle, efektívne a bezproblémové  zakladanie obchodných spoločností.
 
V súvislosti so zakladaním spoločností ponúkame našim klientom okrem iného aj možnosť zriadiť si v našich priestoroch registrové sídlo ich spoločnosti ako kontaktnú adresu (tzv. virtuálne sídlo). Vaša spoločnosť sa tak stane plne akceptovanou aj bez vlastných priestorov. V prípade, že budete mať záujem, Vám však vieme samozrejme zabezpečiť aj kúpu alebo prenájom vlastných priestorov.
 
Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je poskytovanie komplexnej správy spoločnosti, vrátane zabezpečenia vedenia účtovníctva a daňového poradenstva.
 
Pod jednou strechou Vám zároveň ponúkame aj komplexnú podporu pri presadzovaní Vašich podnikateľských aktivít na Slovensku. Naše znalosti lokálnych podnikateľských podmienok šetria našim klientom čas a náklady. V rámci podnikateľského poradenstva sme schopní zabezpečiť a skoordinovať pre Vás takmer všetky súvisiace služby, t.j. vyhľadanie vhodných nehnuteľností, právne poradenstvo, personálne poradenstvo, ako aj vyhľadanie kooperačných partnerov.
 
Naši spolupracovníci vychádzajú pri svojej práci zo snahy o optimalizáciu nákladov, vrátane daní. Vo väčšine prípadov ponúkame našim klientom paušálne ceny, v ktorých sú už zahrnuté všetky administratívne, ako aj ostatné súvisiace poplatky, čo im umožňuje už na začiatku presne vedieť, aké náklady budú musieť vynaložiť na odštartovanie ich podnikateľskej činnosti na Slovensku.
 
Za cieľ sme si stanovili spojiť vysoký stupeň kvality a ochotu byť kedykoľvek k dispozícii s podnikateľsky orientovaným prístupom a flexibilitou. Dúfame preto, že si z bohatej ponuky našich služieb vyberiete.