H?adanie koopera?ných partnerov

 

Global Business Solutions zabezpečuje pre svojich klientov v prípade potreby aj získavanie kooperačných partnerov na Slovensku.