Spolo?nos? s ru?ením obmedzeným
(kapitálová spoločnosť)
 
Spoločnosť s ručením obmedzeným je najčastejšou formou obchodnej spoločnosti na Slovensku. Obľúbená je predovšetkým pre nízke náklady spojené s jej založením a správou, ako aj pre obmedzenie ručenia spoločníkov.
 

Spoločníci:
fyzické, ako aj právnické osoby (100 % zahraničná účasť je možná)
 
 
Počet spoločníkov:
1 – 50
 
 
Základné imanie:
200.000 SKK alebo 5.000 EUR – použitie základného imania v rámci podnikateľskej činnosti je prípustné. Stačí pritom, ak poverený spoločník vydá potvrdenie , že základné imanie bolo splatené.
 
 
Ručenie:
V prípade splatenia základného imania v plnej výške zodpovedá za svoje záväzky výlučne spoločnosť. Spoločník tak za záväzky spoločnosti prakticky neručí.
 
 
Štatutárny orgán:
jeden alebo viacerí konatelia (trvalý pobyt na území Slovenskej republiky nie je potrebný)
 
 
Dozorná rada:
nie je povinná
 
 
Sídlo:
Zriadenie registrového sídla je nevyhnutné.
 
V prípade, ak nemáte k dispozícii vlastné priestory na zriadenie kontaktnej adresy, sme Vám radi k dispozícii s našou službou ponuky registrových sídiel (tzv. virtuálne sídlo).
 
 
Živnostenský list:
Registrácia na živnostenskom úrade je nevyhnutná (držiteľom živnostenského oprávnenia je spoločnosť).
 
 
Obchodný register:
Zápis do obchodného registra je nevyhnutný.
 
 
Daňová povinnosť:
19 % daň z príjmov (žiadne dodatočné zdaňovanie rozdeleného zisku – dividend na Slovensku)
 
 
Odporúčanie:
Pre všetkých podnikateľov, ktorí si plánujú zriadiť na Slovensku dcérsku spoločnosť s vlastnou právnou subjektivitou.