Akciová spolo?nos?
(kapitálová spoločnosť)
 
Akciová spoločnosť má základné imanie rozdelené na akcie so stanovenou nominálnou hodnotou. V porovnaní so spoločnosťou s ručením obmedzeným nie sú s akciovou spoločnosťou spojené žiadne osobitné výhody. Obe právne formy sú plne akceptované v celej Európskej únii. Využívanie akciových spoločností sa však ustálilo pre podnikanie väčšieho rozsahu. Akciová spoločnosť je zároveň jedinou právnou formou, pri ktorej je možné s účastinami v nej obchodovať prostredníctvom burzy cenných papierov, nakoľko akcie sú cennými papiermi.
 

Akcionári:
fyzické, ako aj právnické osoby (100 % zahraničná účasť je možná)
 
 
Počet akcionárov:
pri založení najmenej 2 fyzické alebo 1 právnická osoba
 
 
Základné imanie:
1.000.000 SKK alebo 25.000 EUR – použitie základného imania v rámci podnikateľskej činnosti je prípustné. Stačí pritom vydanie potvrdenia o tom, že základné imanie bolo splatené.
 
 
Ručenie:
Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky do výšky svojho majetku. Akcionári za záväzky spoločnosti neručia.
 
 
Orgány:
predstavenstvo (minimálne 1 člen) a dozorná rada (minimálne 3 členovia)
 
 
Sídlo:
Zriadenie registrového sídla je nevyhnutné.
 
V prípade, ak nemáte k dispozícii vlastné priestory na zriadenie kontaktnej adresy, sme Vám radi k dispozícii s našou službou ponuky registrových sídiel (tzv. virtuálne sídlo).
 
 
Živnostenský list:
Registrácia na živnostenskom úrade je nevyhnutná (držiteľom živnostenského oprávnenia je spoločnosť).
 
 
Obchodný register:
Zápis do obchodného registra je nevyhnutný.
 
 
Daňová povinnosť:
19 % daň z príjmov (žiadne dodatočné zdaňovanie rozdeleného zisku – dividendy na Slovensku)
 
 
Odporúčanie:
Pre všetkých väčších podnikateľov, ktorí si plánujú zriadiť na Slovensku dcérsku spoločnosť s vlastnou právnou subjektivitou.