„?isté“ spolo?nosti na predaj

 

Potrebujete slovenskú obchodnú spoločnosť veľmi rýchlo, či dokonca najneskôr do 24 hodín? Potom je Vašou jedinou možnosťou kúpa tzv. „čistej“ obchodnej spoločnosti.