Živnostník

 

Zahraničné fyzické osoby sú oprávnené vykonávať na Slovensku svoju podnikateľskú činnosť aj bez založenia spoločnosti. Môžu podnikať ako fyzické osoby – podnikatelia. Na to však musia mať na Slovensku vydaný živnostenský list alebo iné oprávnenie.