Personálne poradenstvo

 

Náklady na zamestnancov a kvalifikovaný personál – to sú často tie najdôležitejšie dôvody, pre ktoré sa zahraniční podnikatelia rozhodnú uskutočňovať svoje aktivity na Slovensku. V tejto súvislosti podľa potreby našim klientom radi poskytneme prostredníctvom našich externých partnerov aj pomoc a podporu pri výbere vlastných zamestnancov.