Zastupovanie pred úradmi

 

Pre našich klientov zabezpečujeme zastupovanie pred všetkými druhmi štátnych orgánov alebo akýmikoľvek inými inštitúciami. V tejto súvislosti môžeme spomenúť najmä živnostenské úrady, obchodné registre, súdy, daňové úrady, notárov, cudzineckú políciu, protimonopolný úrad, banky, verejné i súkromné poisťovne, ministerstvá, orgány špecializovanej štátnej správy, stavebné úrady, ako aj orgány územnej a regionálnej samosprávy.