Organiza?ná zložka na Slovensku
 
Organizačná zložka zahraničného podnikateľa predstavuje formu formálneho zastúpenia zahraničnej spoločnosti na Slovensku.
 
Jedným z najmarkantnejších rozdielov medzi organizačnou zložkou a dcérskou spoločnosťou je, že organizačná zložka nemá vlastnú právnu subjektivitu. Podnikateľské aktivity sú preto vykonávané v mene zahraničného podnikateľa.
 
Organizačnú zložku riadi tzv. vedúci organizačnej zložky. Základné imanie sa nevytvára.
 
Zriadenie registrového sídla je nevyhnutné. V prípade, ak nemáte k dispozícii vlastné priestory na zriadenie kontaktnej adresy, sme Vám radi k dispozícii s našou službou ponuky registrových sídiel (tzv. virtuálne sídlo).
 
Registrácia na živnostenskom úrade, ako aj zápis do obchodného registra sú nevyhnutné (držiteľom živnostenského oprávnenia je organizačná zložka).
 
Zriadenie organizačnej zložky sa odporúča všetkým podnikateľom, ktorí chcú mať na Slovensku formálne zastúpenie, ale ktorí  zároveň neplánujú založiť na Slovensku dcérsku spoločnosť s vlastnou právnou subjektivitou. Zriadenie organizačnej zložky však nemá v súčasnosti v porovnaní so založením dcérskej spoločnosti (napríklad vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným) žiadne podstatnejšie výhody.